IMMT Mining

Chúng tôi đang trong quá trình mining, và sẽ deposit pancakeswap khi một khối được hoàn thành.

Làm sao để tham gia mining

1. Tạo ví

Tạo ví

Tạo ví từ Metamask

2. Đăng ký địa chỉ ví

Đăng ký địa chỉ ví

3. Đăng ký tokens

Giới thiệu về quá trình Mining

Giải thích về phương pháp mining

1. Các khoản bồi thường tích lũy trong quá trình người dùng sử dụng dịch vụ

2. Ngay khi đạt được phần thưởng, một khối mới sẽ được tạo ra

3. Khi khối mới được tạo, tiền đặt cọc được giữ tại pancakeswap

4. Bồi thường Token IMMT dựa theo đóng góp của người dùng

* Bạn có thể kiểm tra thông tin chi tiết tại dashboard > reward

5. Người dùng trao đổi Token IMMT được bồi thường tại pancake swap

Safe Mining

Chúng tôi mining an toàn. Kiểm tra Token IMMT và trang Pancake Swap

PancakeSwap